Twoje dochody są za wysokie, aby ubiegać się o mieszkanie komunalne z niskim czynszem? A jednocześnie nie masz zdolności kredytowej, aby kupić je na wolnym rynku? Jeśli tak, sprawdź rynkową część rządowego programu mieszkaniowego. Pamiętaj, że filarów tego programu jest kilka i każdy z nich ma inne zasady. Np. mieszkalnictwo komunalne otrzymuje dotacje na budowę aż do 80% jej kosztów. TBS-y (które mają się przekształcić w SIM-y) otrzymują do 35% takiej dotacji. Natomiast filar rynkowy nie otrzymuje dotacji na budowę; pieniądze zainwestowane w powstanie inwestycji zwracamy (w ciągu ok. 30 lat) z czynszów najmu.

Kto ma pierwszeństwo?

Zgodnie z decyzją toruńskiego samorządu, na pierwszeństwo mogą liczyć:

  • posiadacze starych książeczek mieszkaniowych – 2 pkt
  • osoby z niepełnosprawnościami – od 1 do 5 pkt
  • rodzice – po 2 pkt za każde dziecko
  • gospodarstwa domowe, gdzie żadna osoba nie ma tytułu prawnego do mieszkania w Toruniu lub okolicach – 3 pkt
  • najemcy lokali z zasobu gminy (czyli np. mieszkań komunalnych), którzy przeniosą się do mieszkania przy Okólnej w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy najmu – 5 pkt
  • najemcy mieszkań w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w związku z realizacją inwestycji gminnych – 3 pkt

Czy wystarczy uzyskać wysoką punktację, aby otrzymać mieszkanie? Nie. Jeszcze trzeba mieć tzw. zdolność czynszową. Twoje dochody muszą być wystarczające, aby opłacić czynsz i rachunki. Pamiętaj, że dochody to nie tylko twoje zarobki; to także świadczenia typu 500+. Nie możesz także mieć żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń.

Jak przebiega nabór?

Etap 1

W tym etapie: wypełniasz wniosek przez internet (link do wniosku będzie na tej stronie) oraz dostarczenie do Urzędu Miasta Torunia dokumentów potwierdzających, że spełniasz kryteria pierwszeństwa. Uwaga! Nawet jeżeli nie spełniasz żadnego z tych kryteriów, nadal możesz się starać o mieszkanie.

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej. Nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz, że po podpisaniu umowy najmu wpłacisz 6-miesięczną kaucję. Osoby, które udokumentują swoją zdolność czynszową, mogą wpłacić niższą, 3-miesięczną kaucję. W tym etapie sprawdzamy również, czy nie masz żadnych zaległych (przeterminowanych) zadłużeń. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo spłacać raty. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.