NABÓR NAJEMCÓW

Nabór najemców został już zakończony; wpłynęło 2046 wniosków.

JAK WERYFIKUJEMY OSOBY Z LISTY REZERWOWEJ?

Sprawdzamy, czy masz zdolność czynszową, tj. czy będziesz w stanie płacić czynsz i rachunki. Osoby, które udokumentują swoją zdolność czynszową, mogą wpłacić niższą, 2-miesięczną kaucję. Natomiast osoby, które zadeklarują, że po podpisaniu umowy

najmu wpłacą wyższą, 4-miesięczną kaucję składają tylko oświadczenia o swoich dochodach i zobowiązaniach. I tylko na podstawie tych oświadczeń określamy ich zdolność czynszową. Obowiązkowa dla wszystkich jest weryfikacja w BIG InfoMonitor i KRD.

DOPŁATY DO CZYNSZU

Wszyscy najemcy mogą się ubiegać o dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. Taka dopłata jest przyznawana co roku (ponieważ Twoja sytuacja materialna może się zmienić).

Wysokość dopłat jest różna, ponieważ zależy od indywidualnej sytuacji każdego najemcy. Kwota dopłat jest odejmowana od czynszu i widnieje na fakturze.

W Toruniu, 4-osobowa rodzina otrzyma nawet 590 zł miesięcznie takiego wsparcia. Z dopłat można korzystać przez 15 lat.


Oszacuj swoją dopłatę

Kalkulator dopłat

Dopłata:

DODATKI MIESZKANIOWE

Możesz pobierać oba świadczenia: dopłatę do czynszu i dodatek mieszkaniowy. W lipcu 2021 r. zmieniły się przepisy o dodatkach.

Z nowymi zasadami można się zapoznać na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii>>.

Szerszych informacji w tej sprawie należy zasięgnąć w lokalnym urzędzie gminy; to gminy odpowiadają za przyznanie takiego dodatku i jedynie tam można załatwić związane z nim formalności.

ILE KOSZTUJE NAJEM?

zasady naboru czynsz

Czynsz to po prostu opłata za korzystanie z lokalu.

zasady naboru rachunki

Rachunki. Każde mieszkanie posiada własne liczniki: za prąd, wodę, ogrzewanie. Płacisz tylko tyle, ile zużyjesz. Opłacasz także odbiór śmieci i ścieków. Pamiętaj, że te opłaty nie są zależne od nas.

zasady naboru z weryfikacją czynszową

Zaliczka na koszty eksploatacji. Jest to koszt zarządzania i utrzymania nieruchomości. Dotyczy przede wszystkim części wspólnych (zieleni, klatek schodowych, parkingów, etc.). Wynosi 6,5 zł/mkw. Składowe tej opłaty szczegółowo opisaliśmy poniżej:

KOSZTY EKSPLOATACJI OBEJMUJĄ: 

 • Oświetlenie chodników, parkingów, klatek schodowych
 • Ogrzewanie klatek schodowych
 • Utrzymanie zieleni
 • Sprzątanie, odśnieżanie
 • Usuwanie awarii w częściach wspólnych, ryczałt na remonty, przeglądy ogólnobudowlane
 • Przeglądy gwarancyjne
 • Przeglądy techniczne mieszkań
 • Instalacja urządzeń – zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Koszty zarządu nieruchomością wspólną

ILE PIENIĘDZY POTRZEBUJESZ NA POCZĄTEK?

Nie potrzebujesz ani wkładu własnego, ani pieniędzy na wykończenie mieszkania (możesz wybrać lokal z podstawowym wykończeniem pod klucz). Twoje początkowe koszty to:

zasady naboru kaucja

Kaucja

2- lub 4-krotność miesięcznego czynszu. Jeżeli zgadzasz się, abyśmy sprawdzili Twoją zdolność czynszową, wystarczy 2-krotność. Jeżeli nie chcesz przechodzić weryfikacji czynszowej: 4-krotność. Kaucję wpłacasz w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Czynsz

Pierwszy czynsz wpłacasz po podpisaniu umowy i protokolarnym przekazaniu lokalu.

zasady naboru wyposażenie

Wyposażenie

Mieszkania są już wykończone. Po Twojej stronie jest zakup mebli (w tym kuchennych) oraz sprzętu RTV/AGD. Kupisz je wtedy, kiedy będziesz mógł.

Najem czy własność?

Pierwsze umowy z najemcami są zawsze podpisywane na 24 miesiące i są to umowy o najem instytucjonalny.

Obecni najemcy mieszkań, które powstały w ramach rynkowej części programu Mieszkanie Plus będą mogli stać się ich właścicielami.

Częste pytania

Moja umowa niedługo wygaśnie. Czy mogę ją przedłużyć?

Możesz przedłużyć umowę na kolejny okres. Jedyną formalnością jaką przeprowadzimy będzie weryfikacja w bazie KRD, BIG InfoMonitor oraz ZBP.

Czy mogę starać się o dopłaty w ramach programu „Mieszkanie na Start” jeżeli już raz nie przeszedłem kwalifikacji?

Wniosek o dotacje do czynszu składasz corocznie w gminie, ponieważ przyznawanie dopłat oparte jest w oparciu o przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, które wyznacza maksymalny próg kwalifikacji. Czyli jeżeli średnie wynagrodzenie w Polsce w 2022 roku wynosiło 6346,15  zł brutto, oznacza to dla gospodarstw jednoosobowych limit dochodowy na poziomie 6346,15 netto. Dla pozostałych będzie to kwota wyższa o 40 punku procentowego i wynosić będzie ok. 11423,07 zł.

W mojej umowie jest zapis o waloryzacji czynszu. Czy to oznacza ciągłe podwyżki?

Zapis o waloryzacji jest standardem w długookresowych umowach najmu. Waloryzacja oznacza, że czynsz może się zmienić wtedy, kiedy zmieni się tzw. wskaźnik inflacji (średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w danym roku), publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W praktyce oznacza to, że:

 • Czynsz będzie waloryzowany raz do roku
 • Jeżeli wskaźnik inflacji będzie dodatni, czynsz ulegnie podwyższeniu, a jeżeli ujemny – obniżeniu
 • Wysokość ewentualnej podwyżki lub obniżki będzie równa wysokości wskaźnika inflacji

WALORYZACJI PODLEGA RÓWNIEŻ KAUCJA!

Czy zaliczka na koszty eksploatacji jest zmienna?

Koszty eksploatacji są przeznaczane na utrzymanie nieruchomości, oświetlenie i ogrzanie części wspólnych, odśnieżanie etc. Ten zakres prac zlecamy firmom zewnętrznym. Zmiana cen przez dostawców usług wpłynie na wysokość stawki.

Czy mieszkające ze mną dziecko, po osiągnięciu pełnoletności, będzie musiało przejść badanie zdolności czynszowej?

Nie. Dzieci mieszkające razem z najemcą, po osiągnięciu pełnoletności (o ile wyrażą chęć dalszego zamieszkiwania w lokalu), nie są poddawane ocenie pod kątem zdolności płatniczej. Badanie zdolności czynszowej nie dotyczy tej kategorii najemców.

Już po podpisaniu umowy najmu instytucjonalnego odziedziczyłem inne mieszkanie. Czy nadal mogę być najemcą?

Nabycie innego lokalu mieszkalnego w okresie obowiązywania umowy najmu nie jest przeszkodą w kontynuowaniu umowy.

Czy nadal będę mógł mieszkać z dziećmi, kiedy osiągną pełnoletniość?

Oczywiście. Natomiast konieczne będzie załatwienie formalności. Jeżeli Twoje pełnoletnie dzieci zamierzają nadal z Tobą mieszkać, będą zobowiązane do:

 • Przystąpienia do umowy najmu (w praktyce: podpiszemy aneks do umowy, w którym nie tylko Ty, ale i Twoje dzieci będą współlokatorami mieszkania)
 • Złożenia oświadczenia o wydaniu lokalu oraz poddaniu się egzekucji (to oznacza, że one również będą odpowiedzialne np. za zadłużenia w opłatach) w formie aktu notarialnego.

Po kilku latach od podpisania umowy najmu postanowiłem zrezygnować . Czy otrzymam zwrot pieniędzy zainwestowanych w wykończenie mieszkania?

Najemcy mają różny gust i różne potrzeby; dlatego może się zdarzyć, że Twój wkład (pracy i pieniędzy) obniżył szanse na wynajęcie tego lokalu kolejnej osobie. Wówczas możemy usunąć ulepszenia, które zrobiłeś w mieszkaniu, przywracając lokal do stanu pierwotnego. Odbędzie się to na Twój koszt. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zatrzymać te ulepszenia, zwrócimy Ci za nie pieniądze. Obliczając wartość ulepszeń, weźmiemy pod uwagę ich stan (stopień zużycia) na dzień opuszczenia lokalu.

Czy po śmierci najemcy, najem może być kontynuowany przez jego pełnoletnie dziecko?

Jeżeli Twoje dzieci nadal z Tobą mieszkają, mogą kontynuować najem, jednak będą musiały przejść weryfikację czynszową.

Podpisałem umowę najmu, ale po kilku latach zdecydowałem się wyjechać za granicę. Nie chcę, aby mieszkanie stało puste. Czy mogę je podnająć osobie trzeciej?

Nie. Nie wolno podnajmować mieszkania osobie trzeciej. Napisz do nas wniosek, w którym przedstawisz swoją sytuację. Każdy taki przypadek rozpatrzymy indywidualnie.

Kto pokryje koszt aktu notarialnego?

Dla najemców przygotowaliśmy możliwość podpisania aktu notarialnego w kancelarii przez nas wskazanej. Możesz również skorzystać ze swojego notariusza, wówczas opłaty za sporządzanie aktu oraz odpisów będą w 100% spoczywać po twojej stronie.

Jeśli najemcy przysługuje prawo własności nieruchomości (działki) budowlanej, może zawrzeć umowę najmu?

Tak, właściciel działki budowlanej może zawrzeć umowę najmu. Przepisy nie zawierają żadnych ograniczeń dla właścicieli nieruchomości gruntowych.